Ewidencje i rejestry

ŚRODKI EWIDENCYJNE STOSOWANE
W BAŁTYCKIM TEATRZE DRAMATYCZNYM IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO

 

1. ARCHIWUM ZAKŁADOWE

Nazwa rejestru:

 • Wykaz spisów zdawczo-odbiorczych z komórek organizacyjnych do Archiwum Zakładowego
 • Zbiór spisów zdawczo-odbiorczych z komórek organizacyjnych do Archiwum Zakładowego
 • Wykaz wypożyczeń akt
 • Spis zdawczo-odbiorczy materiałów archiwalnych (kategoria A) przekazywanych do Archiwum Państwowego

2. SEKRETARIAT

Nazwa rejestru:

 • Ewidencja umów z kontrahentami
 • Ewidencja normatywów (zarządzeń wewnętrznych)
 • Ewidencja delegacji służbowych
 • Ewidencja kontroli (książka kontroli)

3. BIBLIOTEKA

Nazwa rejestru:

 • Rejestr katalogowy zasobu bibliotecznego (księga inwentarzowa księgozbioru)
 • Rejestr ubytków

4. KADRY

            Nazwa rejestru:

 • Ewidencja pracowników
 • Ewidencja akt archiwalnych akt osobowych
 • Ewidencja urlopów wypoczynkowych
 • Ewidencja zwolnień lekarskich
 • Ewidencja książeczek ubezpieczeniowych
 • Ewidencja nieobecności w godzinach służbowych

5. DZIAŁ TECHNICZNO-ADMINISTRACYJNY

Nazwa rejestru:

 • Ewidencja pieczęci
 • Ewidencja środków trwałych

 

Wytworzył:
Sławomir Dudek
(2013-01-29)
Udostępnił:
Sławomir Dudek
(2013-01-29 12:51:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Sławomir Dudek
(2018-03-14 09:03:15)