Ponowne wykorzystanie informacji publicznej

Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej stanowi wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, informacji publicznej lub każdej jej części, będącej w posiadaniu podmiotów obowiązanych do udostępniania informacji publicznej w celu ponownego jej wykorzystywania, niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej) w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż jej pierwotny publiczny cel wykorzystywania, dla którego informacja została wytworzona.

Bałtycki Teatr Dramatyczny im. Juliusza Słowackiego jako samorządowa instytucja kultury nie jest zobowiązany do wyrażenia zgody na ponowne wykorzystanie informacji publicznej (Ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego).

Wytworzył:
Sławomir Dudek
(2018-06-25)
Udostępnił:
Sławomir Dudek
(2018-06-25 14:09:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Sławomir Dudek
(2018-06-25 14:29:44)