☰ Menu Prawe Menu ☰
Bałtycki Teatr Dramatyczny im. Juliusza Słowackiego w Koszalinie

Sobota 02.07.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Finansowanie działalności

Podstawą gospodarki finansowej Teatru jest plan finansowy ustalony przez Dyrektora, z uwzględnieniem wysokości dotacji Organizatora. Teatr pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów.

Źródłami finansowania Teatru są w szczególności:

  • dotacje celowe z budżetu państwa,
  • dotacje celowe i podmiotowe z budżetu Organizatora,
  • wpływy uzyskiwane z prowadzonej działalności statutowej,
  • wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego, z najmu i dzierżawy składników majątkowych, środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych,
  • z innych źródeł.

Teatr może prowadzić działalność inną niż kulturalna, a przychody uzyskiwane z tytułu prowadzenia tej działalności mogą być wykorzystane wyłącznie do realizacji zadań statutowych. W ramach prowadzonej działalności Teatr może wykonywać usługi, w szczególności w zakresie:

  • produkcji, naprawy i konserwacji dekoracji kostiumów, rekwizytów i obuwia,
  • wypożyczania, najmu, dzierżawy i innych form użytkowania posiadanego majątku,
  • reklamy,
  • innym, uwzględniającym specyfikę oraz możliwości techniczno-organizacyjne Teatru.

Do składania w imieniu Teatru oświadczeń w zakresie jego praw i obowiązków finansowych wymagane jest współdziałanie dwóch osób - Dyrektora Teatru i Głównego Księgowego lub osób przez nich upoważnionych.

Wytworzył:
Sławomir Dudek
(2013-09-24)
Udostępnił:
Dudek Sławomir
(2013-09-24 09:28:47)
Ostatnio zmodyfikował:
Dudek Sławomir
(2020-11-12 08:05:06)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 223017