☰ Menu Prawe Menu ☰
Bałtycki Teatr Dramatyczny im. Juliusza Słowackiego w Koszalinie

Sobota 02.07.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Deklaracja dostępności dla BIP

Bałtycki Teatr Dramatyczny im. Juliusza Słowackiego w Koszalinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Bałtyckiego Teatru Dramatycznego im. Juliusza Słowackiego w Koszalinie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • część plików opublikowanych na stronie to skany dokumentów opublikowane w formacie pdf, które nie zostały poddane procesowi optycznego rozpoznawania tekstów (OCR), w związku z czym mogą występować trudności z ich odczytaniem poprzez czytniki ekranu,

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • deklarację sporządzono dnia:
 • deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Sławomir Dudek.
 • e-mail: sekretariat@btd.koszalin.pl
 • telefon: 94 346-54-02

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Bałtyckiego Teatru Dramatycznego im. Juliusza Słowackiego w Koszalinie
 • Adres: Plac Teatralny 1
  75-729 Koszalin
 • E-mail: sekretariat@btd.koszalin.pl
 • Telefon: 94 346-54-02

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 

Budynek Teatru

 • siedziba Bałtyckiego Teatr Dramatycznego im. Juliusza Słowackiego znajduje się przy Placu Teatralnym 1 w Koszalinie.
 • plac przed budynkiem teatru wyłożony jest kostką granitową.
 • Teatr nie posiada własnych miejsc parkingowych.
 • parking od ul. Marii Skłodowskiej-Curie jest płatny (SPP – Strefa Płatnego Parkowania).
 • bezpłatne miejsca parkingowe znajdują się na dwóch parkingach wzdłuż ul. Połczyńskiej.
 • przed wejściem głównym do teatru znajdują się 2 wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 • do głównego wejścia Teatru prowadzą drzwi w ilości 3 sztuk o szerokości 105 cm.
 • przy wejściu po lewej stronie znajduje się kasa biletowa wyposażona w dzwonek wzywający pracownika Teatru.
 • przy wejściu po prawej stronie znajduje się winda wewnętrzna osobowa o udźwigu 630 kg z przeznaczeniem dla max 8 osób. Szerokość wejścia do windy osobowej to 90 cm.
 • wejście boczne (od ul. Marii Skłodowskiej-Curie) przeznaczone jest dla dyrekcji oraz pracowników teatru i nie jest ono dostępne dla osób niepełnosprawnych z uwagi na strome zewnętrzne wewnętrzne schody. Osoby niepełnosprawne chcące załatwić sprawę w sekretariacie lub w dyrekcji, zapraszane będą do holu głównego teatru, gdzie dostęp dla osób niepełnosprawnych nie jest utrudniony. W razie chęci spotkania prosimy o kontakt -  tel. 94 346-54-02, fax: 94 346-26-50 , e-mail: sekretariat@btd.koszalin.pl
 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, w druku powiększonym ani oznaczeń kontrastowych dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • z holu głównego (szatnia) można dostać się do wszystkich niezbędnych dla widzów pomieszczeń.
 • dla publiczności dostępne są 2 kondygnacje – foyer, foyer górne.
 • na parterze znajdują się 2 szatnie, z czego jedna dostosowana jest dla osób niepełnosprawnych (wysokość lady: 66 cm).
 • na każdej kondygnacji znajdują się toalety, w tym toalety dla osób niepełnosprawnych (szerokość drzwi: 110 cm).
 • istnieje czytelna informacja wizualna o drogach ewakuacji w postaci piktogramów.
 • meble (stoliki, krzesła, elementy wiszące itp.) nie utrudniają poruszania się po korytarzach i nie zawężają wymaganej szerokości korytarza.

Klatka schodowa w budynku

 • schody proste (długość stopnia: 162 cm; głębokość stopnia: 32 cm; wysokość stopnia: 18 cm).
 • schody wyposażone w poręcze.
 • poręcze przed ich początkiem i na końcu nie są przedłużone.
 • stopnie kamienne.

Duża Scena (I kondygnacja budynku)

 • szerokość drzwi wejściowych na scenę – 100 cm.
 • szerokość ciągu komunikacyjnego – min. 120 cm.
 • brak progów i innych przeszkód architektonicznych.
 • listwa podświetlana z numeracją rzędów.
 • wyznaczone miejsca dla osób niepełnosprawnych (dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich).
 • dojście za pomocą schodów lub windy osobowej.

Mała Scena (II kondygnacja budynku)

 • dojście za pomocą schodów lub windy osobowej.
 • brak wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych, w tym dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Scena na Zapleczu

 • dojście za pomocą schodów (brak windy osobowej).
 • schody wyposażone w poręcze.
 • brak wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych, w tym dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
 • pełne dostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową nie jest możliwe z przyczyn architektonicznych budynku.

Informacje na temat utworzonych na stronie internetowej lub w aplikacji mobilnej skrótów klawiszowych służących przemieszczaniu się po elementach strony internetowej lub aplikacji mobilnej i uruchamianiu dostępnych na nich funkcji

 • na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
 • użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza TAB.
 • w całym serwisie włączony jest tzw. fokus , czyli domyślne oznaczanie aktywnego linka czy pola formularza.
 • dostępna jest wersja strony z podwyższonym kontrastem, zastosowano przycisk A++ umożliwiający zmianę wielkości tekstu.

Informację o dostępności tłumacza języka migowego

Brak jest możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Link do deklaracji dostępności aplikacji mobilnej, w przypadku posiadania przez podmiot publiczny aplikacji mobilnej

Serwis BIP Bałtyckiego Teatru Dramatycznego im. Juliusza Słowackiego w Koszalinie nie posiada dedykowanej aplikacji mobilej. Serwis zbudowany został w oparciu o metodę "Responsive Web Design", dzięki której automatycznie dostosowuje wyświetlanie do rozdzielczości oraz wielkości ekranu.

Wytworzył:
Sławomir Dudek
(2020-10-30)
Udostępnił:
Dudek Sławomir
(2015-09-04 11:55:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Dudek Sławomir
(2021-03-30 07:50:49)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 223017