☰ Menu Prawe Menu ☰
Bałtycki Teatr Dramatyczny im. Juliusza Słowackiego w Koszalinie

Sobota 02.07.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Monitoring wizyjny

Na terenie wokół Teatru zainstalowany jest system monitoringu wizyjnego. Administratorem danych wizyjnych jest Bałtycki Teatr Dramatyczny im. Juliusza Słowackiego w Koszalinie.

System monitoringu wizyjnego zainstalowany jest w związku z wypełnieniem prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora w celu zapewnienia ochrony pracowników i mienia jednostki.
Nagrania wizyjne Administrator przetwarza wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane i przechowuje przez okres do 30 dni od dnia nagrania.

W przypadku, w którym nagrania wizyjne stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął przesłanki, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, okres ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po tym czasie dane uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe, podlegają automatycznemu usunięciu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.

W zakresie monitoringu wizyjnego szczegółowych informacji udziela Inspektor Ochrony Danych.

Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 222 § 1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

Wytworzył:
Sławomir Dudek
(2018-06-04)
Udostępnił:
Dudek Sławomir
(2018-06-04 13:11:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Dudek Sławomir
(2020-11-12 07:55:34)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 223017