☰ Menu Prawe Menu ☰
Bałtycki Teatr Dramatyczny im. Juliusza Słowackiego w Koszalinie

Sobota 02.07.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Najczęściej odwiedzane tytułu serwisu Bałtycki Teatr Dramatyczny im. Juliusza Słowackiego w Koszalinie (btd.koszalin.ibip.pl)


Lp. Tytuł strony Liczba odsłon
1 Dane adresowe 223017
2 Postępowania przetargowe 19289
3 Redakcja Biuletynu 7385
4 Godziny otwarcia 6709
5 Informacje publiczne nieudostępnione w BIP 6399
6 Dostęp do informacji publicznej 6195
7 Instrukcja korzystania z BIP 6147
8 Kierownictwo Teatru 4307
9 Statut BTD 3553
10 Regulamin organizacyjny 2925
11 Schemat organizacyjny 2897
12 Ustawy 2740
13 Rozporządzenia MKiDN 2710
14 Przedmiot działania 2693
15 Ewidencje i rejestry 2679
16 Sposób przyjmowania i załatwiania spraw 2675
17 Skargi, wnioski i petycje 2668
18 Podstawy prawne BIP 2501
19 Plan zamówień publicznych 2421
20 Polityka prywatności 2306
21 DANE PODSTAWOWE 2290
22 Komórki organizacyjne 2168
23 Wykaz premier 2154
24 Finansowanie działalności 2137
25 Uchwała Nr XX / 278 / 2012 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie nadania Statutu Bałtyckiemu Teatrowi Dramatycznemu im. Juliusza Słowackiego w Koszalinie. 2061
26 Samodzielne stanowiska pracy 1987
27 Schemat organizacyjny BTD 1864
28 Oświadczenia majątkowe 1843
29 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 1794
30 Regulamin Organizacyjny BTD 1700
31 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie wykazu samorządowych instytucji kultury, w których wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora następuje w drodze konkursu 1640
32 Deklaracja dostępności dla BIP 1571
33 Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 1570
34 Ustawy 1544
35 Sekretarz Literacki 1539
36 Rejestr umów 1516
37 Rozporządzenia 1444
38 Zarządzenie nr 2/2020 Dyrektora Bałtyckiego Teatru Dramatycznego im. Juliusza Słowackiego w Koszalinie z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego 1436
39 BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ 1434
40 Zarządzenie Nr 204/734/20 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 27.01.2020 r. w sprawie zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego Bałtyckiego Teatru Dramatycznego im. Juliusza Słowackiego w Koszalinie 1433
41 AKTY PRAWNE ZEWNĘTRZNE 1370
42 Dział Techniczno-Administracyjny 1140
43 Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach 1134
44 Katalog Dobrych Praktyk 1129
45 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej 1090
46 Dział Promocji i Sprzedaży 1082
47 Uchwała Nr XLII / 640 / 2014 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Bałtyckiego Teatru Dramatycznego im. Juliusza Słowackiego w Koszalinie 1046
48 INFORMACJE O PROWADZONYCH REJESTRACH, EWIDENCJACH I ARCHIWACH 1044
49 Specjalista do Spraw Kadr i Płac 988
50 Dział Księgowości 981
 
liczba odwiedzin: 223017