☰ Menu Prawe Menu ☰
Bałtycki Teatr Dramatyczny im. Juliusza Słowackiego w Koszalinie

Sobota 02.07.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Organ Nadzorczy

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

tel. 22 531-03-00
e-mai: kancelaria@uodo.gov.pl
godziny pracy Urzędu: od 8:00 – do 16:00

Infolinia: 606-950-000 (czynna w dni robocze: od 10:00 – do 14:00)

Złożenie do Urzędu Ochrony Danych Osobowych podania, wniosków i skarg w postaci dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej możliwe jest przy użyciu dedykowanych formularzy udostępnionych na platformach ePUAP2 i biznes.gov.pl. Platformy te wytwarzają urzędowe poświadczenie odbioru dokumentów elektronicznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP Urzędu Ochrony Danych Osobowych: /UODO/SkrytkaESP

Niezależnie od wprowadzonego kanału komunikacji poprzez skrzynkę podawczą osoby, które nie dysponują środkami do składania kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu elektronicznego potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP, mogą korzystać z poczty e-mail - kancelaria@uodo.gov.pl

Adres ten nie służy do składania podań (w tym skarg na naruszenia przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych) w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego. Podania powinny spełniać wymogi określone w art. 63 ww. ustawy, tj. mogą być wnoszone m.in. za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu.

Dla wniosków przesłanych pocztą elektroniczną Urząd Ochrony Danych Osobowych nie wystawia Urzędowego Potwierdzenia Odbioru (UPO).

Wytworzył:
Sławomir Dudek
(2018-05-29)
Udostępnił:
Dudek Sławomir
(2018-05-29 14:32:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Dudek Sławomir
(2020-11-12 07:55:19)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 223017